Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk!

Kérjük, hogy jelen Tájékoztatót olvassa el figyelmesen - amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével, ill. jogszabályok, szabályzatok értelmezésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele merülne fel, kérjük forduljon megadott adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései alapján az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önt a személyes adatok kezeléséről és az alábbi garanciákat alkalmazzuk a személyes adatok kezelése során.Adatkezelő neve és címe

Név: AperSky Tanácsadó Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 31. 10. em. 40.

Az adatkezelő elérhetőségei

E-mail: info [kukac] apersky.com
Telefon: +36 1 781 2210
Honlap: www.apersky.huA kezelt személyes adatok köre

Személyes adatok hírlevél küldéshez
Személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés célja: Marketing célú megkeresés, rendezvénnyel, bankkártya-, IT biztonsági és a PCI szabványcsaláddal kapcsolatos információkról tájékoztatás küldése
Jogalap: Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja bekezdése alapján Önkéntes, érintett hozzájárulása
Időtartam: Hozzájárulás visszavonásáig (utólag az info [kukac] apersky.hu címre küldött e-mailben, az AperSky Tanácsadó Kft. honlapján elérhető oldalon vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva bármikor visszavonható)

Személyes adatok szerződéskötéshez
Személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés célja: A Szolgáltatási Szerződés teljesítése
Jogalap: A kapcsolattartói adatok kezelése az AperSky Kft. és Ügyfelünk azon jogos érdekén alapul, hogy a létrejött Szolgáltatási Szerződés megkötésre, illetve teljesítésre kerüljön, valamint biztosított legyen a Szolgáltatási Szerződés fennállása során a problémamentes kapcsolattartás.
Időtartam: A Szolgáltatási Szerződés megkötésétől kezdve, annak megszűnésétől számított 5 évig, kivéve, ha jogszabály az adatok ennél hosszabb ideig történő megőrzését írja elő.

Személyes adatok PCI DSS tanúsításhoz (audit dokumentumok)
Személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés célja: A PCI DSS tanúsítás teljesítése
Jogalap: A kapcsolattartói adatok kezelése az AperSky Kft. és Ügyfelünk azon jogos érdekén alapul, hogy a PCI DSS tanúsítás teljesítésre kerüljön, valamint az ehhez tartozó tanúsítási dokumentumok elkészüljenek.
Időtartam: A tanúsítás lezárásától min. 3 évig, kivéve, ha jogszabály az adatok ennél hosszabb ideig történő megőrzését írja elő.Az adatokat megismerhetők köre, adattovábbítás

Személyes adatok hírlevél küldéshez
Az adatok kezelésére, feldolgozására az AperSky Kft. rendezvény szervezésével megbízottak jogosultak. A személyes adatok kezelése elektronikus formában történik.
Az adatokat nem adjuk át külső adatfeldolgozó részére.

Személyes adatok szerződéskötéshez
Az adatok kezelésére, feldolgozására az AperSky Kft. munkatársai jogosultak. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy adatainak kezelése papír alapon történik, illetve a kapcsolattartói személyes adatokat a Qualys Inc. cég számára is továbbíthatjuk.

Qualys Inc., 1600 Bridge Parkway, Suite 201, Redwood Shores, CA 94065 USA

Személyes adatok PCI DSS tanúsításhoz (audit dokumentumok)
Az adatok kezelésére, feldolgozására az AperSky Kft. munkatársai jogosultak. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy adatainak kezelése elektronikusan, valamint papír alapon történik, illetve a kapcsolattartói személyes adatokat a MasterCard vagy a Visa Europe cégek számára is továbbíthatjuk.

MasterCard Europe, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410, Waterloo, Belgium
Visa Europe, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, United KingdomAutomatikus döntéshozatal és profilalkotás

Adatkezelési tevékenységeink során nem alkalmazunk automatikus döntéshozatalt, illetve profilalkotást.

Integritás és bizalmas jelleg

Ügyfeleink személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik személynek azokat tudtuk és beleegyezésük nélkül, továbbá jogszabályi felhatalmazás hiányában nem adjuk ki. Társaságunk az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében – megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel - biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést, gondoskodik az Ügyfelek személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen.

Ügyfeleinket megillető jogok

Ügyfeleink bármikor tájékoztatást kérhetnek személyesen, telefonon vagy email-ben személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adataik helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatják mindazon jogaikat, amelyekre a jogszabály őket feljogosítja.Panasztétel és Jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ügyfeleink jogorvoslattal is élhetnek, ennek keretében az adatkezelés kapcsán az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak panasszal, valamint panaszt tehetnek a felügyeleti hatóságnál, ha megítélésük szerint a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást, végezetül Bírósághoz is fordulhatnak.

Adatvédelmi Tisztviselő:

Név: Gáspár Csaba
Email: info [kukac] apersky.com
Postacím: AperSky Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Angyalföldi út 31. 10. em. 40.

Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
Cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Tel: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Email: ugyfelszolgalat [kukac] naih.huAdatkezelési beállításait ide kattintva változtathatja meg.


Kiemelt tudásbázisaink


Ismerje meg a Qualys integrált biztonsági megoldásait!

Tovább »
_________________________________
Tudjon meg többet a PCI DSS megfelelésről!

Tovább »
Minősítéseink
Kiemelt partnereink© AperSky Tanácsadó Kft.